Drobečková navigace

Úvod > O škole > Vzdělávací programy > Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagogŠkolní speciální pedagog

Činnosti speciálního pedagoga v mateřské škole

Neustále zkvalitňujeme nabídku našich služeb a aktivit určených dětem i jejich rodičům (zákonným zástupcům). Právě proto jsme se rozhodli nabídnout v naší mateřské škole zdarma služby speciálního pedagoga.. Rádi bychom Vás seznámili s náplní práce tohoto pracovníka v našem zařízení.

Speciální pedagog patří do poradenského orgánu školy a je přímo zodpovědný ředitelce mateřské školy. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Školní poradenské pracoviště je dětem nejblíže, pro rodinu je nejdostupnější, zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, preventivní diagnostickou péči, týmové propojení služeb. 

Speciální pedagog:

 • Vytváří podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných.
 • Spolupracuje s pedagogy a vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.
 • Připravuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení.
 • Provádí speciálně – pedagogické diagnostické činnosti.
 • Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí.
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
 • Metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga.
 • Úzce spolupracuje s vedením mateřské školy a odbornými institucemi – PPP, SPC.
 • Poskytuje poradenské konzultace rodičům (zákonným zástupcům), kteří ho sami vyhledají. (Po předchozí telefonické domluvě termínu schůzky.)
 • Vytváří podmínky k maximálnímu využívání potenciálu dítěte.
 • Poskytuje dítěti individuální i skupinovou podpůrnou a nápravnou speciálně pedagogickou péči, která vede ke komplexnímu a optimálnímu vývoji dítěte.
 • Zaměřuje se na nejčastější problémy předškolního věku (poruchy výslovnosti, poruchy pozornosti, hyperaktivita, náznaky poruch učení atd.)
 • V oblasti logopedické péče provádí speciální pedagog depistáž (vyhledání), po výběru dětí vhodných k individuální logopedické terapii, konzultuje výsledek s rodiči a dle rozsahu a typu poruchy dojde k doporučení na zajištění vhodné logopedické péče.
 • Lekce logopedické péče vedené speciálním pedagogem budou probíhat vždy na každém pracovišti.
 • Zábavná a herní forma je přizpůsobena věku a individuálním potřebám dítěte.
 • Speciální pedagog vede metodicky ostatní paní učitelky při práci s integrovanými dětmi.

Kontakt na speciálního pedagoga v MŠ:

Mgr. Gabriela Merendová

tel.: 776666329

e-mail: gabinamerendova@gmail.com