Drobečková navigace

Úvod > O škole > Základní informace

Základní informace

Mateřská škola Studénka

Mateřská škola Studénka (MŠ Studénka) je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Studénka, jejímž hlavním cílem je poskytování předškolního vzdělávání, školního stravování a dalších doplňkových služeb (organizace akcí pro děti, fotografování, zprostředkování prodeje výtvarného materiálu a jiného zboží, pronájem prostor, hostinská činnost, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží).  MŠ Studénka je  podle školského zákona zařazena do systému vzdělávání a zajišťuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

MŠ Studénka dále zajišťuje nabídku předškolního vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané. Integruje děti se zdravotním znevýhodněním, kterým nabízí také vzdělávání ve čtyřech bezbariérových třídách na třech pracovištích (Budovatelská, Nová Horka, Poštovní).

MŠ Studénka slučuje šest mateřských škol na území města Studénky. Pracoviště MŠ jsou výhodně rozprostřena po celém území města Studénky, mají dostatečnou kapacitu,  která prozatím plně  uspokojuje poptávku po předškolním vzdělávání ve městě Studénka a také poptávku od zákonných zástupců dětí z jiných měst a obcí.

Každé z pracovišť  má již historicky zaběhlou spádovou  oblast, která však není stanovena žádnou normou, takže zákonní zástupci dětí si mohou zvolit mateřskou školu  podle vlastního uvážení s ohledem na individuální výhody pracoviště (dopravní obslužnost, vzdělávací nabídka, pozitivní předchozí zkušenost atp.), vlastní potřeby a individuální zvláštnosti dětí.

Vzdělávací nabídku lze najít ve školních vzdělávacích programech, které si každé pracoviště MŠ Studénky tvoří podle vlastní charakteristiky, specifických potřeb a tradic.

MŠ Studénka má společné personální, ekonomické a materiálně technické zabezpečení, provozuje automobil pro rozvoz stravy, kterou odebírá od Školní jídelny při ZŠ FKT ve Studénce I.

 

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského

Statutátní zástupce: Jarmila Nekolová,