Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Studénka

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ StudénkaDatum konání:
20.4.2023

Ředitelka Mateřské školy Studénka stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí převýší možnosti mateřské školy.

 

I. Úvodní ustanovení

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 2. Školský zákon stanovuje povinnost přednostně přijmout děti starší tří let, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (tzv. spádové děti): a. Spádové pro Mateřskou školu Studénka je dítě, které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, ve Studénce a v části Nová Horka. b. Nespádové dítě pro Mateřskou školu Studénka je dítě s trvalým pobytem v jiné obci.
3. Děti mohou být přijaty pouze do volné kapacity jednotlivých pracovišť MŠ Studénka.
4. Pokud po přijetí všech spádových dětí s právem přednostního přijetí na základě věku zbude volná kapacita, budou upřednostněny spádové děti bez právního nároku na předškolní vzdělávání (dvouleté).
5. V případě přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte mladšího tří let stanoví ředitelka dítěti zkušební pobyt v délce tří měsíců, ve kterém bude ověřováno, zda je dítě pro předškolní vzdělávání dostatečně zralé.
6. V případě dětí se stejným dnem narození se rozhodne losováním.


II. Kritéria přijímání dětí

 

kriteria_ms_2023.jpg

III. Posuzování žádostí, rozhodování a způsoby oznamování rozhodnutí

1. Všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou posuzovány ve správním řízení1 stejným způsobem.

2. Při rozhodování se ředitelka MŠ řídí zásadou předvídatelnosti, vyřizování bez zbytečných průtahů, zajištění nestrannosti a rovného přístupu k osobám dotčeným správním řízením.
3. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Vyvěšením seznamu nejméně po dobu 15 dnů se oznámení považují za doručená.
4. Rozhodnutí, kterým se žádosti nevyhovuje, se oznamuje doručením do datové schránky zákonného zástupce nebo písemně s doručenkou na adresu trvalého pobytu.


IV. Závěrečná ustanovení

Kritéria jsou zpracována v souladu s Doporučením veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 22.3.2018, č.j. KVOP-13417/2018.

 

1) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.