ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
Činnosti speciálního pedagoga v mateřské škole.

Neustále zkvalitňujeme nabídku našich služeb a aktivit určených dětem i jejich rodičům (zákonným zástupcům). Právě proto jsme se rozhodli nabídnout v naší mateřské škole zdarma služby speciálního pedagoga.. Rádi bychom Vás seznámili s náplní práce tohoto pracovníka v našem zařízení.

Speciální pedagog patří do poradenského orgánu školy a je přímo zodpovědný ředitelce mateřské školy. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Školní poradenské pracoviště je dětem nejblíže, pro rodinu je nejdostupnější, zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, preventivní diagnostickou péči, týmové propojení služeb.

Speciální pedagog:
• Vytváří podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných.
• Spolupracuje s pedagogy a vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.
• Připravuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení.
• Provádí speciálně – pedagogické diagnostické činnosti.
• Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí.
• Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
• Metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga.
• Úzce spolupracuje s vedením mateřské školy a odbornými institucemi – PPP, SPC.
• Poskytuje poradenské konzultace rodičům (zákonným zástupcům), kteří ho sami vyhledají. (Po předchozí telefonické domluvě termínu schůzky.)
• Vytváří podmínky k maximálnímu využívání potenciálu dítěte.
• Poskytuje dítěti individuální i skupinovou podpůrnou a nápravnou speciálně pedagogickou péči, která vede ke komplexnímu a optimálnímu vývoji dítěte.
• Zaměřuje se na nejčastější problémy předškolního věku (poruchy výslovnosti, poruchy pozornosti, hyperaktivita, náznaky poruch učení atd.)
• V oblasti logopedické péče provádí speciální pedagog depistáž (vyhledání), po výběru dětí vhodných k individuální logopedické terapii, konzultuje výsledek s rodiči a dle rozsahu a typu poruchy dojde k doporučení na zajištění vhodné logopedické péče.
• Lekce logopedické péče vedené speciálním pedagogem budou probíhat vždy na každém pracovišti.
• Zábavná a herní forma je přizpůsobena věku a individuálním potřebám dítěte.
• Speciální pedagog vede metodicky ostatní paní učitelky při práci s integrovanými dětmi.

Kontakt na speciálního pedagoga v MŠ:

Mgr. Gabriela Merendová
tel: 776 666 329
e-mail: gabinamerendova@gmail.com