ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
FOTOALBUM
PROJEKTY
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

Zápis dětí do MŠ Studénka na školní rok 2018/2019

MŠ KOMENSKÉHO V souladu s § 34 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji místo, termín a dobu pro podání žádostí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2018/2019 TAKTO:POZVÁNKA

Mateřská škola Studénka zve rodiče dětí, kteří se v letošním roce chystají k zápisu do MŠ na setkání se zástupci jednotlivých mateřských škol ve Studénce, v úterý 10.dubna 2018 od 15.30 hodin v MŠ Poštovní.

Dozvíte se podrobnosti o průběhu zápisu a kritériích pro přijímání dětí a jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
MŠ KOMENSKÉHO

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst

Ředitelka Mateřské školy Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst učitelky mateřské školy.

Přihláška k výběrovému řízení ZDE

                          Prohlášení uchazeče o pracovní místo ZDEVážení rodiče,

cílem naší mateřské školy je vytvořit takové vzdělávací prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně, a kde učitelky předávají své znalosti a vědomosti s chutí a láskou. Záměrem je, abyste i Vy rodiče byli s výběrem MŠ pro své děti spokojeni. Zda se nám to daří, a co bychom případně měli změnit, bychom se rádi dozvěděli právě od Vás, kteří jste do chodu MŠ zapojeni.

Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který je uveden na stránkách www.mapaskoly.cz, a prosíme o jeho vyplnění.
Důležité jsou pro nás nejen pozitivní, konstruktivní a oceňující názory, ale i Vaše třeba nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.

Šetření probíhá elektronickou formou, přístupové heslo do on-line aplikace k dotazníku obdržíte vytištěné ve třídě od třídní učitelky Vašeho dítěte. Máte-li v jedné třídě dvě děti, vyplňte dotazník 2x.
Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce. Elektronický dotazník prosím vyplňte nejpozději do 28.2.2018, poté již nebude možné odpovědi vkládat. Odpovědi se ukládají průběžně. Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.

Výsledky nám poskytnou možnost srovnání s jinými mateřskými školami v ČR.
O výsledcích dotazníku Vás budeme informovat na webu školy, případně na nástěnkách.

Za vyplnění děkujeme. Mgr. Pavla Honová ředitelkaMŠ KOMENSKÉHO

Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2017.


MŠ KOMENSKÉHO Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školní roce 2017/2018 rozhodla takto:.

MŠ KOMENSKÉHO Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Základní měsíční výše úplaty ve školnim roce 2017/2018....

MŠ KOMENSKÉHO Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ najdete ke stažení ZDE.

MŠ KOMENSKÉHO

Děkujeme za poskytnuté dary v roce 2016, a to těmto sponzorům:

· MSV Interier s r.o. Studénka 10.000 Kč
· RISOL SERVICE, s.r.o., Frýdek–Místek za trička pro pěvecký sbor Notičku v hodnotě 8.071 Kč.
· DENAS spol. s r.o., Studénka za dar ve výši 6.000 Kč
· FRESO Comp, s.r.o., Pustějov za dar ve výši 4.000 Kč
· Všekon Florčík s.r.o Studénka 2.000 KčMŠ KOMENSKÉHO

Vážení rodiče,
prosím, přečtěte si informace ze školní jídelny.

MŠ KOMENSKÉHO Informace rodičům

Na základě novely zákona č. 586/1992, o dani z příjmu může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v MŠ... Více se dozvíte ZDE
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška