ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
pf2022 - MŠ KOMENSKÉHO


MŠ KOMENSKÉHO 01.11. 2021 | Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,
dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školním roce 2021/2022 rozhodla takto:.

S pozdravem,
Mgr. Pavla Honová

MŠ KOMENSKÉHO 01.09. 2021 | Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2021

Vážení rodiče,

Oznamuji Vám, že v souvislosti se změnou výše školného se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2021 mění takto:.

Mgr. Pavla Honová,
ředitelka

MŠ KOMENSKÉHO 20.05. 2021 | Oznámení o změnách cen stravného

Vážení rodiče,
vzhledem k rekonstrukci školní jídelny při ZŠ Františka kardinála Tomáška ve Studénce, odebíráme stravu pro děti z jiných jídelen, z nichž každá má svou kalkulaci ceny potravin.

Oznamuji Vám výši stravného, která Vám bude účtována po dobu rekonstrukce:

CENY STRAVNÉHO Výše záloh na stravné se tímto nemění.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. Pavla Honová

MŠ KOMENSKÉHO 08.04. 2021 | Zahájení provozu MŠ

Vážení rodiče,
MŠ Studénka zahájí provoz z rozhodnutí vlády znovu v pondělí 12.4.2021, a to na všech pracovištích. Právě jsem obdržela do datové schránky informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do MŠ, složitá. Pokusíme se minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování našich požadavků, které vyplývají z mimořádných opatření MZČR , zákonných norem a opatření stanovených MŠMT.

Dnes budeme zjišťovat, které dítě s povinným předškolním vzděláváním nastoupí v pondělí 12.4.2021 skutečně do MŠ. K docházce můžeme přijmout i mladší děti zaměstnanců IZS a vybraných profesí. Pokud máte takovýto požadavek, je potřebné, abyste se telefonicky ohlásili dnes třídním učitelkám. Bude však nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o tom, že povolání skutečně vykonáváte.

Před nástupem do MŠ a dále pravidelně v pondělí a ve čtvrtek se budou děti testovat. Předpokládáme, že se bude vše dít za Vaší aktivní asistence, a to v některé ze šaten dětí či jiné vyhrazené místnosti v budově. Vstup do testovacích prostor bude rodičům umožněn při dodržování zvýšených hygienických standardů, tzn. krytí nosu a úst prostředkem dle současně platného mimořádného opatření MZ (nyní respirátor), zachování rozestupů a použití desinfekce na ruce, a to i u dětí. Další organizaci průběhu testování sdělíme co nejdříve podle možností jednotlivých pracovišť. Je také potřeba nahlásit přibližný čas, který v testovací dny využijete pro příchod dítěte, abychom zorganizovali testování při větším počtu dětí. V testovací dny počítejte s prodlevou při předávání dětí, vyhodnocení testu trvá 15 min., a rodič po tuto dobu musí setrvat s dítětem před MŠ nebo na zahradě s tím, že vyčká na výsledek testu. Pokud bude výsledek pozitivní, dostane zákonný zástupce informace k dalšímu postupu.

Pokud nebudete chtít děti testovat v MŠ, stačí doložit před nástupem dítěte do MŠ platný negativní PCR test (z odběrového centra), tento je potřeba dokládat 1x týdně. Děti, které prošly infekcí COVID nemusí být testovány po dobu 90 dnů od 1.pozitivního PCR testu, pro účast dítěte na vzdělávání je však potřeba k tomuto doložit písemné potvrzení dětského lékaře. Bez testování nebo potřebných dokladů nebude dítěti umožněn vstup do MŠ mimo testovací prostor. Testování dítěte doma není pro vstup dítěte do MŠ platné.

Pokud nebudete chtít dítě testovat vůbec, je potřeba jej z docházky řádně odhlásit, toto sdělte p. učitelce a dohodněte si, jakým způsobem dítě omluvíte (osobní podpis v MŠ, omluvný email, telefonát). Dětem, které jsou vzdělávání nepřítomny, i přesto, že jsou omluveny, MŠ neposkytuje distanční vzdělávání.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. Pavla Honová
MŠ KOMENSKÉHO Mateřská škola Studénka

Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.
MŠ KOMENSKÉHO Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška