ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO


Přerušení provozu

Vážení zákonní zástupci,
sděluji Vám, že v souladu s § 3a) vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání po projednání se zřizovatelem – městem Studénka jsem rozhodla o přerušení provozu všech pracovišť Mateřské školy Studénka ve dnech 23.12.2019 – 3.1.2020. Provoz bude na všech pracovištích znovu zahájen v pondělí 6.1.2020.

Zároveň si Vám dovoluji za zaměstnance MŠ Studénka popřát šťastné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

Zároveň si Vám dovoluji za zaměstnance MŠ Studénka popřát šťastné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO


Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2019

Vážení rodiče,
1. oznamuji Vám, že v souvislosti se změnami výše stravného (viz. kalkulační list ŠJ při ZŠ TGM Studénka ze dne 17.7.2019) se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2019 mění takto:
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška
MŠ KOMENSKÉHO