ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
MŠ KOMENSKÉHO

Podrobnosti k zajištění provozu v průběhu letních prázdnin

Vážení zákonní zástupci, provoz v červenci a srpnu bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí takto:

1.7. – 19.7.2019 - zajišťuje provoz MŠ Poštovní (pro všechny děti)

22.7. – 9.8.2019 - přerušení provozu

12.8.- 30.8.2019 - zajišťuje provoz:
• Komenského pro děti z pracovišť:
- Komenského
- Poštovní - třídy: Medvídci, Motýlci a Koťátka,

• MŠ R.Tomáška pro děti z pracovišť:
- R.Tomáška
- Nová Horka
- Poštovní – třídy: Želvičky, Sluníčka, Berušky

• MŠ Budovatelská pro děti z pracovišť:
- Budovatelská
- Butovická

Sourozenci z různých tříd MŠ Poštovní budou umístěni spolu na jednom pracovišti, bude řešeno individuálně.

S pozdravem,
Mgr. Pavla Honová ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, del § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školním roce 2019/2020 rozhodla takto:

Mgr.Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přerušení provozu a výši úplaty v červenci a srpnu 2019

Vážení zákonní zástupci, oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu července a srpna 2019 přerušen po dobu tří týdnů od 22.7.do 9.8.2019. Provoz v průběhu letních prázdnin mimo přerušení provozu bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí. O umístění dětí budete informováni na svých pracovištích do 31.5.2019.

V souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka Vám sděluji, že pro měsíc červenec a srpen 2019 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dle §6 odst (5) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na 320,- Kč měsíčně.

Mgr.Pavla Honová
ředitelka

Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška