ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO


POZVÁNKA

Mateřská škola Studénka zve rodiče dětí, kteří se v letošním roce chystají k zápisu do MŠ na setkání se zástupci jednotlivých mateřských škol ve Studénce, v úterý 31.března 2020 od 15.00 hodin v MŠ Poštovní. Dozvíte se podrobnosti o průběhu zápisu a kritériích pro přijímání dětí. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy.
MŠ KOMENSKÉHO


Dny otevřených dveří

Mateřská škola Studénka Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří,
které se uskuteční dne 7.dubna 2020 od 8.00 do 10.00 hod na pracovištích MŠ Studénka:

• Komenského 700
• Nová Horka 50
• Poštovní 659

a dne 8.dubna 2020 od 8.00 do 10.00 hod na pracovištích MŠ Studénka:

• Budovatelská 580
• Butovická 106
• R.Tomáška 491
• Poštovní 659MŠ KOMENSKÉHO


Zápis dětí na školní rok 2020/2021

V souladu s § 34 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji místo, termín a dobu pro podání žádostí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2020/2021 takto


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
ve školním roce 2020/2021 najdete ZDE

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO


Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2019

Vážení rodiče,
1. oznamuji Vám, že v souvislosti se změnami výše stravného (viz. kalkulační list ŠJ při ZŠ TGM Studénka ze dne 17.7.2019) se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2019 mění takto:
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška
MŠ KOMENSKÉHO