ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO

Dny otevřených dveří

Mateřská škola Studénka Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří, které se uskuteční dne 9.dubna 2019 od 8.00 do 10.00 hod na pracovištích MŠ Studénka:

• Komenského 700
• Nová Horka 50
• Poštovní 659

a dne 10.dubna 2019 od 8.00 do 10.00 hod na pracovištích MŠ Studénka:

• Budovatelská 580
• Butovická 106
• R.Tomáška 491
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o přerušení provozu a výši úplaty v červenci a srpnu 2019

Vážení zákonní zástupci, oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu července a srpna 2019 přerušen po dobu tří týdnů od 22.7.do 9.8.2019. Provoz v průběhu letních prázdnin mimo přerušení provozu bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí. O umístění dětí budete informováni na svých pracovištích do 31.5.2019.

V souvislosti s přerušením provozu MŠ Studénka Vám sděluji, že pro měsíc červenec a srpen 2019 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dle §6 odst (5) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na 320,- Kč měsíčně.

Mgr.Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem o výši úplaty ve školní roce 2018/2019 rozhodla takto: 1. Pro jedno dítě v celodenním provozu stanovuji měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na 500 Kč.

2. Pro dítě v celodenním provozu, které se nezapočítává v souladu s §34 odst.9 školského zákona do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanovuji výši úplaty na 320 Kč měsíčně.

Mgr.Pavla Honová
ředitelka
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Jarmila Nekolová, pracoviště R.Tomáška