Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Cesta ke kvalitě

Cesta ke kvalitělogo.gif

Název projektu: Cesta ke kvalitě III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0017653
Období realizace: 1. 10.2020 – 30.9. 2022

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na projekt Cesta ke kvalitě III.

Projekt je zaměřen na personální podporu pedagogů, jejich osobnostně profesní rozvoj, společné vzdělávání dětí a aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání. Projekt od 1.10.2020 realizuje Mateřská škola Studénka, která je příjemcem dotace. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím projektových dnů ve škole i mimo školu a vzděláváním pedagogů v oblasti ICT. Dále se projekt zaměřuje na využití ICT ve vzdělávání, kdy bude po dobu 32 týdnů realizována na dvou pracovištích výuka s ICT. Bylo pořízeno 20 tabletů a nové výukové programy, které budou využívány i na interaktivních tabulích. Ve třídě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti od 2 do tří let věku) bude po dobu 13 ti měsíců působit chůva, jejíž plat je hrazen z rozpočtu projektu. Jedná se o personální podporu pedagogů.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace ve výši 631 975 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

 

logo.gif

Název projektu: Cesta ke kvalitě II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009414
Období realizace: 1. 10.2018 – 30.9. 2020

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na projekt Cesta ke kvalitě.

Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků, jejich personální podpora, podpora ICT ve vzdělávání a realizace projektových dnů. Projekt od 1.10.2018 realizuje Mateřská škola Studénka, která je příjemcem dotace. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech, zaměřených na polytechnické vzdělávání pedagogů a a jejich vzdělávání v ICT. Dále se projekt zaměřuje na využití ICT ve vzdělávání, kdy bude po dobu 48 týdnů realizována výuka s ICT. Bylo zakoupeno 10 tabletů a nové výukové programy, které budou využívány i na interaktivních tabulích. Dále bude realizováno 7 projektových dnů mimo školu a pět projektových dnů ve škole.
Ve třídě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti od 2 do tří let věku) bude po významnou část projektu působit chůva, jejíž plat je hrazen z rozpočtu projektu. Jedná se o personální podporu pedagogů.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace ve výši 1 044 079 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

 

logo.gif

Název projektu: Cesta ke kvalitě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0001981
Období realizace: 1. 10.2016 – 30.9. 2018

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na projekt Cesta ke kvalitě.

Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků a jejich personální podpora.
Projekt od 1.10.2016 realizuje Mateřská škola Studénka, která je příjemcem dotace. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech, zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, na specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, na inkluzi a na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.
Ve třídě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti od 2 do tří let věku) bude po významnou část projektu pracovat chůva, jejíž plat je hrazen z rozpočtu projektu.
Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace ve výši 940 951 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.