Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Cesta JAK

Cesta JAKlogo.gif

Název projektu: Cesta JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/000/1411
Období realizace: 1. 10.2022 – 30.9. 2025

 

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Jan Amos Komenský dotaci na projekt Cesta JAK. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Projekt Cesta JAK je zacílen zejména na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ Studénka, významně podporuje profesní růst pracovníků MŠ Studénka pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Dále podpoří a bude rozvíjet znalosti a dovednosti dětí s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti, a to v projektových dnech ve škole a mimo školu, které jsou organizovány nad rámec běžných vzdělávacích aktivit. V neposlední řadě projekt podpoří iluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy v odborně zaměřených tematických a komunitních setkáváních s rodiči v MŠ, ve kterých je rodičům poskytován prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí na základní školu.

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Na realizaci celého projektu byla Mateřské škole Studénka přidělena dotace ve výši 1.190.953 Kč.

 

spolufinancovano_eu_msmt.jpg