ZÁPIS DĚTÍ
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO
11.03. 2021 | Zápis dětí na školní rok 2021/2022

V souladu s § 34 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s doporučením MŠMT k organizaci zápisu v roce 2021 stanovuji místo, termín a dobu pro podání žádostí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2021/2022 takto:

Zápis dětí bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období 3. – 14. května 2021, v sídle Studénka, Komenského 700, vždy od 7.00 do 16.00 hod.

Dokumenty, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:
• Originál vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsaný zákonným zástupcem.
• Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte (není vyžadováno u dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).
• Kopie rodného listu dítěte.
• Originál doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením.

Nezbytné je vyplnění všech komunikačních údajů (adresa, telefonní kontakt, email), na které lze zákonné zástupce kontaktovat v případě potřeby doložení chybějících údajů.

Dokumenty je možné doručit jedním z následujících způsobů:
• do datové schránky školy (ID pyes45s) v termínu 3.- 14. 5. 2021,
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) v termínu 3.- 14. 5. 2021 na podatelna@msstudenka.cz,
• poštou na adresu Mateřská škola Studénka, Komenského 700, 742 13 Studénka 3. - 14. 5. 2021, nejzazší datum na podacím razítku je 14. 5. 2021,
• osobně vhozením dokumentů v obálce do sběrného boxu, který bude umístěn od 3.5. do 7.5.2021 v budově MŠ Komenského 700 nebo do poštovní schránky u hlavního vstupu od 3.5. do 14.5.2021.

Následně bude k žádosti vygenerována registrační značka, kterou zákonný zástupce obdrží emailem nebo poštou, současně s datem a časem možnosti nahlížení do spisu.
Předjednání případné schůzky s osobní přítomností nebo pro nahlížení do spisu lze na tel. č. 552 302 766.

Další informace:
Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze nalézt ke stažení na stránkách www.msstudenka.cz.
O přijetí nebo nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správním řádem, a to podle kritérií, platných pro rok 2021.
Žádosti přijaté po termínu zápisu nebudou při rozhodování v rámci správního řízení k vyhlášenému zápisu posuzovány.

S pozdravem Mgr. Pavla Honová
ředitelka
MŠ KOMENSKÉHO

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Studénka - směrnice ZDE

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Studénka - ZDE
MŠ KOMENSKÉHO

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
ve školním roce 2021/2022 najdete
- formát WORD ZDE
- formát PDF ZDE
MŠ KOMENSKÉHO

Co bude dítě potřebovat při pobytu v MŠ

Desatero rad pro rodiče

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky