VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio


Výzva k podání nabídky

Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace, se sídlem 74213 Studénka, Komenského 700, zastoupená ředitelkou Mgr. Pavlou Honovou (dále jen zadavatel), rozhodla podle ustanovení §12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Dodávka interaktivních dotykových panelů, vyzvat Vás písemnou výzvou k podání nabídky na dodavatele tří interaktivních dotykových panelů do budov Mateřské školy Studénka a služeb spojených s instalací a proškolením osob, a k prokázání splnění kvalifikace, a to vše v rozsahu a za podmínek, které jsou nedílnou součástí předmětné veřejné zakázky. Podrobnosti o vymezení předmětu zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
• Veřejná zakázka na dodávku interaktivních dotykových panelů.
• Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení.

PŘÍLOHY

Zadávací podmínky - dotykové panely - ke stažení ZDE

P1 - Krycí list - ke stažení ZDE

P2 - Čestné prohlášení - ke stažení ZDE