LOGOHRÁTKY
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ
JÍDELNÍČEK
Školní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
Oblast primární logopedické prevence je pro MŠ Studénka oblastí prioritní již po několik let. Projekt Mateřské školy Studénka Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky II je zaměřen na podporu kvality a zlepšení materiálních podmínek pro poskytování primární logopedické péče dětem předškolního věku na území města Studénky a šíření povědomí o této vzdělávací oblasti směrem k cílové skupině rodičů dětí. Navazuje na Logohrátky I, které byly realizovány v roce 2014. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které jej podpořilo částkou 80 tisíc Kč z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2016. Nakolik byl projekt úspěšný, můžete posoudit z následujících dokumentů:

- Zhodnocení projektu LOGOHRÁTKY PRO KLUKY A HOLČIČKY 2

- Primární logopedická prevence v  MŠ Studénka, OP R.Tomáška

- Primární logopedická prevence v MŠ Studénka, OP Poštovní 659

- Primární logopedická prevence v MŠ Studénka, OP Nová Horka

- Primární logopedická prevence v MŠ Studénka, OP Budovatelská

- Primární logopedická prevence v MŠ Studénka, OP Butovická

- Primární logopedická prevence v MŠ Studénka, OP Komenského

Děkuji všem pedagogům, kteří se logopedické prevenci průběžně věnují a přispívají tak k vyšší kvalitě předškolního vzdělávání ve městě Studénka.

Mgr. Pavla Honová ředitelka