Cesta ke kvalitě
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
MŠ KOMENSKÉHO
Cesta ke kvalitě

Název projektu: Cesta ke kvalitě
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0001981
Období realizace: 1. 10.2016 – 30.9. 2018

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na projekt Cesta ke kvalitě.

Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků a jejich personální podpora.
Projekt od 1.10.2016 realizuje Mateřská škola Studénka, která je příjemcem dotace. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech, zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, na specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, na inkluzi a na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.
Ve třídě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti od 2 do tří let věku) bude po významnou část projektu pracovat chůva, jejíž plat je hrazen z rozpočtu projektu.
Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace ve výši 940 951 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.