Cesta ke kvalitě
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
Škoslní speciální pedagog
Volná místa
Veřejné zakázky
FOTOALBUM
PROJEKTY
TÝDEN PRO INKLUZI
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
CESTA KE KVALITĚ
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
ROZPOČET
KONTAKTY
GDPR
KE STAŽENÍ


Seznam škol



Vrabcak Art Studio




MŠ KOMENSKÉHO
Cesta ke kvalitě



MŠ KOMENSKÉHO Název projektu: Cesta ke kvalitě II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009414
Období realizace: 1. 10.2018 – 30.9. 2020

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na projekt Cesta ke kvalitě.

Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků, jejich personální podpora, podpora ICT ve vzdělávání a realizace projektových dnů. Projekt od 1.10.2018 realizuje Mateřská škola Studénka, která je příjemcem dotace. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech, zaměřených na polytechnické vzdělávání pedagogů a a jejich vzdělávání v ICT. Dále se projekt zaměřuje na využití ICT ve vzdělávání, kdy bude po dobu 48 týdnů realizována výuka s ICT. Bylo zakoupeno 10 tabletů a nové výukové programy, které budou využívány i na interaktivních tabulích. Dále bude realizováno 7 projektových dnů mimo školu a pět projektových dnů ve škole. Ve třídě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti od 2 do tří let věku) bude po významnou část projektu působit chůva, jejíž plat je hrazen z rozpočtu projektu. Jedná se o personální podporu pedagogů.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace ve výši 1 044 079 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.




MŠ KOMENSKÉHO Název projektu: Cesta ke kvalitě
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0001981
Období realizace: 1. 10.2016 – 30.9. 2018

Na základě žádosti MŠ Studénka v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na projekt Cesta ke kvalitě.

Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků a jejich personální podpora.
Projekt od 1.10.2016 realizuje Mateřská škola Studénka, která je příjemcem dotace. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech, zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, na specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, na inkluzi a na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.
Ve třídě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti od 2 do tří let věku) bude po významnou část projektu pracovat chůva, jejíž plat je hrazen z rozpočtu projektu.
Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace ve výši 940 951 Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.